Ułatwienia dostępu

Małopolska

Aktualności

Zobacz co u nas słychać:

Zapraszamy również na nasze profile społecznościowe

Negatywny wynik badań archeologicznych

Negatywny wynik badań archeologicznych

Prace ziemne na budowie Cogiteonu odbywały się pod nadzorem archeologicznym. Badania wykazały, że na terenie inwestycyjnym nie ma i nie było obiektów zabytkowych.

Nasza siedziba powstaje w miejscu, które do 1963 roku było częścią lotniska Rakowice-Czyżyny. Po jego likwidacji na łąkach, które sąsiadowały z betonowym pasem startowym, powstały ogródki działkowe i pola uprawne. Najważniejsze obiekty dawnego portu lotniczego (m.in. ocalałe hangary i betonowy pas startowy) zostały wpisane do rejestru zabytków. Z racji takiego sąsiedztwa już na etapie planowania inwestycji projekt był konsultowany ze służbami konserwatorskimi.

Od maja do sierpnia 2021 roku na działkach przy al. Bora-Komorowskiego prowadzone były badania archeologiczne. Oto wybrane fragmenty sprawozdań:

„W lessowym calcu na całości badanego obszaru stwierdzono występowanie czynników destrukcyjnych związanych z działalnością zwierzęcą, roślinną, naturalną oraz współczesną antropogeniczną (instalacje techniczne z 2 poł. XX wieku), które to jednak nie utrudniły obserwacji i przebiegu badań”.

„Na całym przebadanym obszarze nie stwierdzono występowania obiektów i warstw o charakterze archeologicznym jak również reliktów architektury, nie pozyskano ruchomego materiału archeologicznego, a badania archeologiczne dały wynik negatywny.”

„Negatywny wynik badań oraz brak widocznych śladów występowania obiektów i warstw archeologicznych na przebadanym obszarze, pozwala przypuszczać, że na całości badanego obszaru nie występują obiekty i warstwy archeologiczne, a prace ziemne wykonane bez uprzednich badań archeologicznych nie zniszczyły żadnych warstw i obiektów o charakterze archeologicznym”.

Podczas prac ziemnych generalny wykonawca nie natrafił też na żadne niewybuchy, które mogły pozostać z czasów II wojny światowej.

Podobne artykuły