Ułatwienia dostępu

Małopolska

Aktualności

Zobacz co u nas słychać:

Zapraszamy również na nasze profile społecznościowe

Partnerzy naukowi i edukacyjni Cogiteonu

Partnerzy naukowi i edukacyjni Cogiteonu

Jedną z najważniejszych idei, jaka przyświecała powstaniu Cogiteonu jest popularyzacja rzetelnej, naukowej wiedzy o otaczającym nas świecie.

Cogiteon ma ambicję stać się ważnym punktem na mapie Małopolski, w którym będą się konsolidowały wysiłki różnych grup społecznych (edukatorzy, nauczyciele, wolontariusze i in.) na rzecz nowoczesnej edukacji całego społeczeństwa.

W Czyżynach powstaje siedziba, w której będzie m.in. wystawa stała „Człowiek i jego marzenia” z ponad setką eksponatów interaktywnych, sześcioma laboratoriami i pracowniami, Akademią Dzieci z osobną wystawą o polskiej przyrodzie, multimedialną Strefą Emocji i salami konferencyjnymi. Świetnie wyposażone centrum będzie więc dysponowało dużym potencjałem do zrealizowania wielu naukowych celów. W obliczu globalizacji świata oraz coraz większej mobilności ludzi, chcemy uwzględnić w strategii rozwoju Centrum również działania networkingowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi podmiotami, dla których popularnonaukowa edukacja i popularyzacja wiedzy są ważnymi elementami ich własnej filozofii. Szczególnie zależy nam na pozyskaniu partnerów z branży naukowej i edukacyjnej. Celem takiej współpracy jest wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie merytoryczne, wykorzystanie wiedzy, dorobku oraz potencjału każdej ze stron. W szczególności, współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wystaw, pracowni i laboratoriów, podejmowania działań popularyzujących naukę, prezentowania i propagowania osiągnięć naukowych, organizacji spotkań i szkoleń branżowych oraz realizacji wspólnych projektów upowszechniających naukę.

Dotychczas, podpisaliśmy porozumienia o współpracy z następującymi podmiotami:

Image
Image

Partnerzy Naukowi

 • Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”,
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej,
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej,
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej,

Partnerzy Edukacyjni

 • Bank Żywności w Krakowie,
 • Bank Żywności w Olsztynie,
 • Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie),
 • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Wydawnictwo Copernicus Center Press,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Opracowanie: Sebastian R. Bielak
Poniższa fotogaleria zawiera wybrane zdjęcia ze spotkań, podczas których zawieraliśmy porozumienia:

Image
Image

Podobne artykuły