Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.
 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona została opublikowana w ostatnim czasie i jest stale monitorowana oraz modyfikowana w celu zapewnienia pełnej dostępności. Nie wszystkie zaplanowane ułatwienia zostały wdrożone.

Serwis wyposażony jest w widget ułatwiający przeglądanie treści poprzez możliwość modyfikacji wyglądu strony (m.in. odwrócenie kolorów, wersja monochromatyczna, modyfikacja kontrastów, nasycenia, zaznaczania istotnych treści, ich skalowania). Znajduje się on w dolnym lewym rogu witryny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon
 • Adres: ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
 • E-mail: biuro@cogiteon.pl
 • Telefon: 12 395 70 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna,

 

Plik audio:

 Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon będzie zlokalizowana w Krakowie przy alei gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i zostanie udostępniona zwiedzającym w 2023 roku. Będzie mieściła nowoczesną i interaktywną ekspozycję stałą, przestrzeń wystaw czasowych oraz specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Aby oferta Cogiteonu była dostępna dla możliwie szerokiego grona odbiorców, już na etapie projektowania budynku, wystaw i laboratoriów nasz zespół prowadzi konsultacje, które pomogą w dostosowaniu zarówno infrastruktury jak i oferty Cogiteonu do potrzeb odbiorców z różnymi typami niepełnosprawności oraz potrzeb osób nieneurotypowych. Budujemy relacje ze wspierającymi dostępność instytucjami trzeciego sektora i ekspertami, by jak najlepiej poznać potrzeby środowiska. Jesteśmy otwarci na współprace i wymianę wiedzy, by Cogiteon stał się po otwarciu instytucją wzorcową pod względem dostępności.

DSC 0341 800x533

 Wejście do kamienicy przy ul. Lubelskiej.

Tymczasowa siedziba Cogiteonu znajduje się w kamienicy przy ulicy Lubelskiej 23 w Krakowie, w pobliżu skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Prądnickiej. Oddalona o ok. 5-10 minut jazdy komunikacją miejską od Dworca Głównego. Najbliżej znajdują się przystanki Nowy Kleparz, które obsługują w sumie ponad dwadzieścia linii autobusowych oraz tramwajowych. Chodnik wzdłuż ulicy wyłożony jest kostką brukową. Do budynku jest tylko jedno wejście od strony ulicy Lubelskiej, po jego prawej stronie zamontowany jest domofon. Biura znajdują się na wysokim parterze. Po wejściu do środka pokonujemy pięć stopni. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podnośnika schodowego. Przejazd wózkiem wymaga otwarcia drugiej połowy drzwi oddzielających klatkę schodową od strefy biur. Na półpiętrze na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie portiera, który służy pomocą. W budynku zamontowany jest monitoring.

 

DSC 0340 800x533

Schody na wysoki parter, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe. Za drzwiami, po lewej stronie znajduje się portiernia.

DSC 0345 800x533

Oznaczenie

Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną oraz posiada oznaczenia kontrastowe wewnątrz. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking, miejsca postojowe

Na ulicy Lubelskiej obowiązuje płatna miejska strefa parkowania. MCN Cogiteon nie posiada własnych miejsc parkingowych. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone kopertą znajduje się przy ul. Lubelskiej 29, 60 metrów od wejścia do biur Cogiteonu.

Monitoring wizyjny

Budynek posiada system monitoringu wizyjnego, portier ma podgląd obrazu z kamer, także wejścia do budynku.

Udogodnienia

Pracownicy portierni służą pomocą osobom wchodzącym do budynku.

Pies asystujący

Do pomieszczeń w budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Toaleta

Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze obok portierni.