Skip links

Wystawa

Informacje dla gmin i pozostałych organizatorów

Ważne informacje:
Wystawa Mobilna “Naukowiej” odwiedzi  wszystkie gminy w województwie małopolskim. Jednak ze względu na ich liczbę, będzie to proces trwający cztery lata – prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Z poszczególnymi gminami będziemy kontaktować się na kilka miesięcy przed planowanym przyjazdem i przekażemy wtedy wszystkie najważniejsze informacje, w tym wyznaczoną datę wizyty.
Niestety, ze względu na bardzo złożony proces logistyczny całego przedsięwzięcia, nie ma możliwości zmiany proponowanego terminu wizyty.

Oferta MCN:

 • Nieodpłatne udostępnienie Wystawy na 2 dni robocze (w przypadku większych miast możliwe jest zwiększenie liczby wizyt);
 • Przyjęcie maksymalnie 10 szkolnych grup 25-osobowych jednego dnia. Wystawa dedykowana jest uczniom klas 4 – 8 szkoły podstawowej i w godzinach od 8 do 15 będzie dostępna tylko dla nich;
 • Przeprowadzenie, w zależności od zapotrzebowania, do dwóch pokazów naukowych dla młodszych dzieci każdego dnia;
 • Udostępnienie wystawy mieszkańcom gminy w godzinach popołudniowych – maksymalnie cztery grupy do 20 osób dziennie;
 • Przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dla nauczycieli, dotyczących nowoczesnych metod kształcenia oraz prezentacji działalności Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon;
 • Dostarczenie materiałów promocyjnych;


Oczekiwane wsparcie Gminy:

 • Wskazanie koordynatora wizyty Wystawy;
 • Organizacja utwardzonego miejsca postoju naczepy z uwzględnieniem dojazdu do zaplanowanego miejsca dla ciągnika widłowego (preferowana lokalizacja w pobliżu szkół);
 • Zapewnienie dostępu do mediów oraz ochrony terenu postoju;
 • Zapewnienie warunków socjalno-bytowych obsłudze Wystawy;
 • Zapewnienie miejsca do organizacji pokazów naukowych dla dzieci oraz spotkania z nauczycielami;
 • Organizacja grup szkolnych, w tym ewentualny dowóz dzieci do miejsca postoju Wystawy i/lub prowadzenia pokazów;
 • Przygotowanie nauczycieli/opiekunów grup, w tym w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie pobytu na Wystawie;
 • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych;
Return to top of page
Skip to content