Informacje dla gmin | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Naukowiej

Informacje dla gmin i pozostałych organizatorów

Ważne informacje:
Mobilny Projekt Edukacyjny “Naukowiej” odwiedzi wszystkie gminy w województwie małopolskim. Jednak ze względu na ich liczbę, będzie to proces trwający cztery lata – prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Z poszczególnymi gminami będziemy kontaktować się na kilka miesięcy przed planowanym przyjazdem i przekażemy wtedy wszystkie najważniejsze informacje, w tym wyznaczoną datę wizyty.
Niestety, ze względu na bardzo złożony proces logistyczny całego przedsięwzięcia, nie ma możliwości zmiany proponowanego terminu wizyty.

Oferta Cogiteonu:

  • Nieodpłatne przeprowadzenie pokazów popularnonaukowych
  • Pokazy dostosowane do grupy wiekowej odbiorców: jeden pokaz kierowany do uczniów klas 0-3, druki 4-8 szkół podstawowych
  • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla nauczycieli, dotyczących nowoczesnych metod kształcenia oraz prezentacji działalności Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon
  • Dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych


Oczekiwane wsparcie Gminy:

  • Wskazanie koordynatora wizyty
  • Zapewnienie miejsca do organizacji pokazów naukowych dla dzieci oraz spotkania z nauczycielami
  • Zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla animatorów
  • Organizacja grup szkolnych, w tym ewentualny dowóz dzieci do miejsca prowadzenia pokazów
  • Przygotowanie nauczycieli/opiekunów grup
  • Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych;

Materiały do pobrania:

pobierz dokumenty wizyty

Return to top of page
Przejdź do treści