Michałowice, 7-8 listopada 2019

Czas pozostały do przyjazdu Naukowiej

Mobilny Projekt Edukacyjny Naukowiej będzie dostępny dla dzieci i młodzieży ze szkół w gminie Michałowice 7 i 8 listopada.
Odwiedzimy Szkołę Podstawową w Więcławicach oraz Szkołę Podstawową w Michałowicach z pokazami “Wyprawa na inną planetę” oraz “Science challenge”.
Organizacją wizyt zajmuje się Urząd Gminy Michałowice za pośrednictwem placówek oświatowych.