Harmonogram:

Czas:

Łabowa, 16-17 maja (czwartek-piątek)

Czas pozostały do przyjazdu Naukowiej

Wystawa Mobilna Naukowiej. Opowieść o powietrzu będzie dostępna dla szkół i grup zorganizowanych w godzinach 8:00 – 15:15.
Organizacją wizyt zajmuje się Urząd Gminy Łabowa za pośrednictwem placówek oświatowych.

Osoby indywidualne zapraszamy w czwartek (16 maja) w godzinach 16:00 – 17:30.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca o wejściu na ekspozycję decyduje kolejność przybycia.

Maksymalna liczba zwiedzających jednorazowo: 25 osób.
Planowany czas wizyty: ok. 25-30 minut.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Lokalizacja:

Gminny Ośrodek Kultury, parking