Jabłonka, 27-28 października 2021

Mobilny Projekt Edukacyjny Naukowiej będzie dostępny dla dzieci i młodzieży ze szkół w gminie 27-28 października.

Pokaz popularnonaukowy “Coś wisi w powietrzu” zaprezentujemy w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.

Organizacją wizyt zajmuje się Urząd Gminy Jabłonka za pośrednictwem placówek oświatowych.