Bukowno, 20-21 stycznia 2020

Mobilny Projekt Edukacyjny Naukowiej będzie dostępny dla dzieci i młodzieży ze szkół w gminie 20 i 21 stycznia.

20 stycznia odwiedzimy Zespół Szkół nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego.
21 stycznia będziemy w Zespole Szkół nr 2 im. Wł. St. Reymonta.

W obu zaprezentujemy pokazy popularnonaukowe “Wyprawa na inną planetę” oraz “Science challenge”.

Organizacją wizyt zajmuje się Urząd Miasta Bukowno za pośrednictwem placówek oświatowych.