Zamówienia | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Zamówienia

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazywania danych.

Jak to wygląda w praktyce:

> na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
> po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego,
> mogą Państwo otrzymać w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
> mogą Państwo monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe/przetargi

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty,  jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z PZP, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn.-pt. od 8:00 do 17:00).

PLATFORMA ZAKUPOWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA – STRONA BIP

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: zamowienia@cogiteon.pl

Masz pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie. Polityka prywatności.

Return to top of page
Przejdź do treści