Komisja Sejmiku Województwa Małopolskiego ds. Cogiteonu | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Współpraca

Cogiteon to instytucja kultury Województwa Małopolskiego, a budowa siedziby dla centrum nauki to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych realizowanych aktualnie przez województwo. W związku z tym 1 lipca 2019 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego radni powołali Zespół Komisji ds. Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

SKŁAD ZESPOŁU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI SWM ORAZ KOMISJI KULTURY SWM DO SPRAW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON:

  • prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący
  • Iwona Gibas
  • Filip Kaczyński
  • Robert Bylica
  • Stanisław Bisztyga
  • Jerzy Fedorowicz
Return to top of page
Przejdź do treści