Dostępność | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Dostępność

Deklaracja dostępności Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy. Część z opublikowanych zdjęć ma charakter promocyjny. Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 2021-03-31

Serwis wyposażony jest w widget ułatwiający przeglądanie treści poprzez: możliwość powiększenia tekstu, wprowadzenie wersji kontrastowej, w skali szarości i negatywie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon
 • Adres: ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
 • E-mail: biuro@cogiteon.pl
 • Telefon: 12 395 70 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon powstanie w Krakowie przy alei gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w 2023 roku. Będzie mieściła nowoczesną i interaktywną ekspozycję stałą, przestrzeń wystaw czasowych oraz specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Aby oferta Cogiteonu była dostępna dla możliwie szerokiego grona odbiorców, już na etapie projektowania budynku, wystaw i laboratoriów nasz zespół prowadzi konsultacje, które pomogą w dostosowaniu zarówno infrastruktury jak i oferty Cogiteonu do potrzeb odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami.

Nasza tymczasowa siedziba znajduje się w kamienicy przy ulicy Lubelskiej 23 w Krakowie, w pobliżu skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Prądnickiej. Oddalona ok. 5-10 minut jazdy komunikacją miejską od Dworca Głównego. Najbliżej znajduje się przystanki Nowy Kleparz, które obsługują kilkanaście linii autobusowych oraz nieco dalej jest przystanek tramwajowy. MCN Cogiteon znajdują się na parterze. Do budynku jest tylko jedno wejście od strony ulicy Lubelskiej. Chodnik wzdłuż ulicy wyłożony jest kostką brukową. Przy wejściu po prawej stronie zamontowany jest domofon. W budynku zamontowany jest monitoring.

Oznaczenie

Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking, miejsca postojowe

Na ulicy Lubelskiej obowiązuje płatna miejska strefa parkowania. MCN Cogiteon nie posiada własnych miejsc parkingowych.

Monitoring wizyjny

Budynek posiada system monitoringu wizyjnego, portier ma podgląd obrazu z kamer, także wejścia do budynku.

Udogodnienia

Pracownicy portierni służą pomocą osobom wchodzącym do budynku.

Pies asystujący

Do pomieszczeń w budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Return to top of page
Przejdź do treści