Negatywny wynik badań archeologicznych | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Negatywny wynik badań archeologicznych

Udostępnij

Prace ziemne na budowie Cogiteonu odbywały się pod nadzorem archeologicznym. Badania wykazały, że na terenie inwestycyjnym nie ma i nie było obiektów zabytkowych.

Nasza siedziba powstaje w miejscu, które do 1963 roku było częścią lotniska Rakowice-Czyżyny. Po jego likwidacji na łąkach, które sąsiadowały z betonowym pasem startowym, powstały ogródki działkowe i pola uprawne. Najważniejsze obiekty dawnego portu lotniczego (m.in. ocalałe hangary i betonowy pas startowy) zostały wpisane do rejestru zabytków. Z racji takiego sąsiedztwa już na etapie planowania inwestycji projekt był konsultowany ze służbami konserwatorskimi.

Od maja do sierpnia 2021 roku na działkach przy al. Bora-Komorowskiego prowadzone były badania archeologiczne. Oto wybrane fragmenty sprawozdań:

„W lessowym calcu na całości badanego obszaru stwierdzono występowanie czynników destrukcyjnych związanych z działalnością zwierzęcą, roślinną, naturalną oraz współczesną antropogeniczną (instalacje techniczne z 2 poł. XX wieku), które to jednak nie utrudniły obserwacji i przebiegu badań”.

„Na całym przebadanym obszarze nie stwierdzono występowania obiektów i warstw o charakterze archeologicznym jak również reliktów architektury, nie pozyskano ruchomego materiału archeologicznego, a badania archeologiczne dały wynik negatywny.”

„Negatywny wynik badań oraz brak widocznych śladów występowania obiektów i warstw archeologicznych na przebadanym obszarze, pozwala przypuszczać, że na całości badanego obszaru nie występują obiekty i warstwy archeologiczne, a prace ziemne wykonane bez uprzednich badań archeologicznych nie zniszczyły żadnych warstw i obiektów o charakterze archeologicznym”.

Podczas prac ziemnych generalny wykonawca nie natrafił też na żadne niewybuchy, które mogły pozostać z czasów II wojny światowej.

Return to top of page
Przejdź do treści