Droga w planach | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Droga w planach

Udostępnij

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi, która ma umożliwić dojazd do budynku Cogiteonu. Prace potrwają 14 miesięcy.

Droga ma łączyć ul. Stella-Sawickiego z ul. Życzkowskiego i osiedlem Akademickim, a następnie prowadzić do działek, na których powstanie budynek centrum nauki.  Ze względów bezpieczeństwa urzędnicy z ZDMK (dawny ZIKiT) wykluczyli wcześniej możliwość wjazdu od strony al. Bora-Komorowskiego. Na początku 2018 roku w pobliżu powstała estakada, która wyprowadza ruch w stronę ul. Dobrego Pasterza. Konstrukcja ta domknęła układ komunikacyjny alei.

Dzięki połączeniu z ul. Życzkowskiego możliwe będzie poprowadzenie przez strefę biurową linii autobusowych. Projektowane połączenie ma wymijać zabytkowy pas startowy. Równolegle do projektowanej drogi ma powstać bezpieczna, oświetlona i wyposażona w chodniki ścieżka pieszo-rowerowa. Na odcinku od zjazdu na osiedle do centrum nauki droga będzie „ślepa”, co ograniczy korzystanie z niej wyłącznie do odbiorców Cogiteonu.

Widok na teren inwestycji. Widoczne kolejno: łąka, drzewa, wysokie bloki osiedla przy ul. Stella Sawickiego

Prace podzielone są na trzy etapy i zakładają przeprowadzenie konsultacji społecznych. Z warunkami przetargu na projekt drogi można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa:

> http://zdmk.krakow.pl/informacje/przetarg-nieograniczony-znak-sprawy-5-xi-2019/

Terminy i szczegóły organizacji konsultacji społecznych dostępne są pod adresem:

> https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ruszaja-konsultacje-w-sprawie-drogi-dojazdowej-do-malopolskiego-centrum-nauki/

Budynek Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon powstanie przy ul. Bora-Komorowskiego. Teren, na którym stanie centrum, obejmuje kilka działek. Część z nich przez wiele lat służyła działkowiczom, a następnie przekształciły się w dziki zagajnik i wysypisko odpadów. Jednym z celów inwestycji jest przywrócenie tego obszaru mieszkańcom, poprzez utworzenie atrakcyjnego terenu zielonego ze strefą rekreacyjną i placem zabaw.

Projekt budowlany zakłada wymianę drzewostanu i podwojenie liczby drzew w porównaniu ze stanem obecnym. Na miejscu pozostaną okazy, które nie kolidują z budową, a ich stan nie budzi zastrzeżeń.

W sumie na terenie Cogiteonu będzie 296 drzew oraz 465 krzewów. Oprócz tego powstaną łąki kwietne. Ogród będzie znajdował się również na dachu budynku. Powstanie atrakcyjna, zachęcająca do wypoczynku otwarta przestrzeń z eksponatami plenerowymi.

Założenia projektowe wraz z pełną dokumentacją można prześledzić na stronie:

> https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1355894,konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-dwuetapowy-realizacyjny-na-opracowanie-koncepcji-architektoni.html

Widok na pas startowy oraz fragment działki budowlanej na których powstanie Cogiteon

Return to top of page
Przejdź do treści