UJ i Cogiteon razem dla społecznych innowacji | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

UJ i Cogiteon razem dla społecznych innowacji

Udostępnij

Instytut Psychologii UJ (IP UJ) podpisał umowę o współpracy z  Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.

– Społeczna odpowiedzialność nauki to integralna część misji naszego Wydziału i Uczelni. Cieszę się, że możemy realizować ją wspólnie z Cogiteonem  – mówi dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, w ramach którego działa najlepsza psychologia w Polsce.

Porozumienie w tej sprawie podpisali dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ dyrektor IP UJ oraz Piotr Szymański, dyrektor MCN Cogiteon w Krakowie. Umowa sprzyjać ma wymianie doświadczeń, ułatwić prezentowanie osiągnięć i realizację wspólnych projektów upowszechniających naukę.

Zdaniem dr. hab. Michała Wierzchonia, prof. UJ zacieśnienie współpracy umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału obu instytucji. Zależy nam na transferze nowoczesnej wiedzy psychologicznej do otoczenia społecznego uniwersytetu, dlatego cały czas rozszerzamy sieć instytucji partnerskich. Już teraz naukowcy i naukowczynie IPs zaangażowani są w przygotowanie wystawy stałej centrum nauki Cogiteon. Porozumienie daje ramy dla pogłębienia tej współpracy.

6 osób siedzi wokół owalnego stołu w gabinecie. Dwie z nich wymieniają się dokumentami.
Porozumienie sygnowali: dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ dyrektor IP UJ oraz Piotr Szymański, dyrektor MCN Cogiteon w Krakowie.

– Na gruncie współczesnej psychologii badania rozwijają się w wielu, często odrębnych, kierunkach. To wielka wartość, ponieważ możemy skupić się na różnych problemach, takich jak na przykład: funkcjonowanie umysłu, interakcja człowiek – maszyna, sztuczna inteligencja, podstawy procesów społecznych, praca zespołowa i zaangażowanie, aktywizm, mechanizmy zaburzeń czy percepcji. Chcemy, aby z tego potężnego zasobu korzystali mieszkańcy i mieszkanki Małopolski oraz otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni – dodał prof. Wierzchoń.

– Dotychczas w centrach nauki główny akcent kładziono na nauki ścisłe. Chcemy nieco zmienić ten trend zwracając uwagę także na nauki społeczne. Właśnie dlatego współpraca z Instytutem jest dla nas tak ważna. To sprawdzony partner. Pod koniec ubiegłego roku zorganizowaliśmy wspólnie maraton projektowania. Studenci psychologii przez dwa dni pracowali nad prototypami eksponatów dla dzieci i młodzieży. Powstało również wiele ciekawych pomysłów na zajęcia warsztatowe dla najmłodszych, które realizowane będą w nowej siedzibie Cogiteonu. Liczymy, że dzięki porozumieniu opracujemy ciekawe i niespotykane dotychczas w centrach nauki rozwiązania  – mówi Piotr Szymański, dyrektor Cogiteonu.

Instytut Psychologii UJ prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie i specjalizuje się w badaniach eksperymentalnych. Zespół liczy ponad 50 pracowników naukowych i realizuje ponad 60 grantów o łącznej wartości 55 mln zł. Pracownicy IP UJ publikują przede wszystkim w języku angielskim, w tym ponad 60-krotnie w ciągu roku w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

6 osób stoi w rzędzie przy ścianie z obrazami. Dyrektor Cogiteonu trzyma teczkę z porozumieniem.
Od lewej Karolinna Perrin (Cogiteon), prof. Jacek Nowak, prof. Michał Wierzchoń (UJ), Piotr Szymański (dyrektor Cogiteonu), Beata Seweryn oraz Anna Lech (Cogiteon)

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon to nowa instytucja kultury Województwa Małopolskiego. W 2022 roku przy al. gen. Bora Komorowskiego w Krakowie powstanie nowoczesny budynek, w którym znajdzie się m.in. wystawa stała o człowieku, 6 laboratoriów i przestrzeń konferencyjna. Na dachu będzie ogólnodostępny ogród. Celem Cogiteonu jest popularyzacja wiedzy przez zabawę i wspólne eksperymentowanie.

Return to top of page
Przejdź do treści