"Każdy projekt to wyzwanie" | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

“Każdy projekt to wyzwanie”

Udostępnij

Koncepcja budynku jest gotowa. Rozmawiamy z Anną Stryszewską-Słońską z biura architektonicznego Heinle Wischer und Partner, które w lutym 2018 wygrało konkurs na siedzibę Cogiteonu. 20 grudnia 2018 firma przekazała pełną dokumentację koncepcyjną. Jak aktualnie wygląda projekt?

Piotr Koziarz, MCN Cogiteon:
Zakończył się pierwszy etap projektowania budynku. Koncepcja jest już gotowa. W toku półrocznych prac obiekt trochę się zmienił. Jakie są najistotniejsze modyfikacje w porównaniu do propozycji, którą wygrali Państwo konkurs?

Anna Stryszewska-Słońska, prezes Heinle Wischer und Partner:
Zgodnie z zaleceniami Sądu Konkursowego wprowadziliśmy m.in. zmiany w organizacji strefy wejściowej do budynku. Powiązaliśmy ją z placem od strony strefy konferencyjnej, a więc główne wejście będzie się mieściło w części zlokalizowanej najbliżej al. Bora-Komorowskiego. Zmodyfikowaliśmy też układ holu wystawowego oraz towarzyszących mu pomieszczeń.

Odbiór dokumentacji projektowej 20 grudnia 2018.

W jaki sposób?

Przede wszystkim rozwinęliśmy pomysł rozwiązania poszczególnych stref i pomieszczeń na planie koła, a także wprowadziliśmy okrągłe patia, które doświetlą wnętrze holu, który znajduje się na poziomie minus jeden. Pojawiły się też dodatkowe schody i siedziska łączące część konferencyjną z częścią wystawową.

Czy zmiany objęły również otoczenie budynku?

Tak. Uszczegółowiliśmy koncepcję zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodem na dachu. Zaproponowaliśmy wodny plac zabaw, park linowy oraz elektrownię wiatrową dla dzieci. Pozostały obszar zajmą łąki kwietnie i zieleń parkowa. Z kolei dla zielonego dachu przyjęliśmy założenia dla kształtowania ogrodów barw, zapachów i dźwięków.

Jak dużo osób pracuje przy tym projekcie?

Na etapie przygotowywania koncepcji pokonkursowej nad projektem pracował kilkunastoosobowy zespół architektów i projektantów wielobranżowych.

Projekt w całości powstaje w technologii BIM, co oznacza, że modelują go Państwo komputerowo na trójwymiarowych rzutach. Jak to wpływa na system pracy?

Rzeczywiście, cały projekt w zakresie poszczególnych branż – architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i drogowej – wykonywany jest jako model 3D. Z modelu generowane są rysunki 2D w postaci np. plików dwg lub pdf. Na bazie modeli przeprowadzana jest analiza kolizji i koordynacja wielobranżowa. Każdy modelowany element posiada przypisane parametry. Szczegółowość informacji geometrycznych, jak i parametrów zmienia się w zależności od fazy projektowej. Aktualnie zakończyliśmy etap koncepcji pokonkursowej, w której model zawiera podstawowe informacje. Na dalszych etapach z modelu generowane będą zestawienia i przedmiary służące do przygotowania kosztorysu.

Ile jeszcze takich etapów przed nami?

Etap projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego, a następnie wyłonienia generalnego wykonawcy i już samej realizacji.

Anna Stryszewska-Słońska

Czy w trakcie prac nad koncepcją lub wcześniej odwiedzali Państwo centra nauki? Czy miało to jakiś wpływ na koncepcję budynku Cogiteonu?

Większość członków zespołu projektowego była w podobnych instytucjach. Dotychczas nie odwiedzaliśmy centrów nauki ze względu na realizowany projekt Cogiteonu. Nie jest jednak wykluczone, że jakiś ciekawy budynek o podobnej funkcji odwiedzimy. Naszą koncepcję tworzyliśmy przede wszystkim analizując wytyczne funkcjonalno-użytkowe zamawiającego.

Do jakiego innego obiektu można porównać projekt Małopolskiego Centrum Nauki?

Staraliśmy się, aby projektowany budynek był niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Zależy nam na tym, aby Cogiteon był kojarzony nie tylko z wystawą, która będą mogli podziwiać odwiedzający, ale także ze względu na swoją architekturę – formę, wnętrza, zielony dach. Jako instytucja na pewno kojarzy się ze znanym Centrum Nauki Kopernik, ze względu na architekturę może z Biblioteką Uniwersytecką w Delft, która ma także obszerny użytkowy zielony dach.

Ograniczając się do granic Polski, to czy takim architektonicznym odpowiednikiem Cogiteonu może być Centrum Konferencyjne w Katowicach? Właśnie ze względu na zielony dach oraz metalową elewację?

W obu obiektach zaprojektowano zielony dach oraz metalową elewację, niemniej całościowy wyraz architektoniczny jest zupełnie inny. Mamy do czynienia z zupełnie inną formą i kontekstem urbanistycznym, dlatego nie utożsamiałabym tych budynków.

Piotr Szymański, dyrektor MCN Cogiteon

Który z dotychczas realizowanych przez Państwa projektów okazał się największym wyzwaniem?

Myślę, że każdy realizowany projekt jest dla architekta wyzwaniem. Nasze dotychczasowe projekty były bardzo zróżnicowane zarówno ze względu na funkcje, formę oraz wyraz architektoniczny. W każdym temacie mierzymy się z innymi zagadnieniami projektowymi.

Na przykład we Wrocławiu zaprojektowaliśmy budynek Biblioteki dla Politechniki Wrocławskiej, w której wszystkie zbiory udostępnione są jedynie cyfrowo oraz tradycyjną bibliotekę dla Uniwersytetu Medycznego. Wykonaliśmy również projekt rozbudowy Kościoła Farnego w Gubinie na polsko-niemieckie Centrum Spotkań i Komunikacji oraz budynek Byłej Kuchni i Pralni Szpitala Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Każdy z obiektów charakteryzuje się odmiennymi założeniami funkcjonalno-użytkowymi oraz uwarunkowaniami wynikającymi z kontekstu miejsca.

Co według Pani jest najbardziej pociągające w zawodzie architekta?

Przede wszystkim to, że za każdym razem mierzymy się z innymi wyzwaniami. Bardzo rzadko zdarza się realizować podobny projekt. W tym zawodzie praca twórcza łączy się z wiedzą techniczną i inżynieryjną. W moim przekonaniu, architektura ma sens, jeżeli praca nad projektem sprawia architektowi satysfakcję. Bardzo ciekawy jest również cały proces inwestycji, kiedy możemy obserwować powstawanie obiektu od momentu pierwszej kreski w koncepcji do jego realizacji oraz w trakcie jego użytkowania.

Do etapu użytkowania budynku Cogiteonu mamy jeszcze trzy i pół roku. Z pewnością będziemy relacjonować kolejne fazy prac, tymczasem dziękuję za rozmowę.

Return to top of page
Przejdź do treści