Skip links

Ambasadorzy na Szlaku

Udostępnij

Wiemy jak będzie wyglądała siedziba centrum nauki. Znamy temat wystawy stałej. Mamy także jej nowy podział na poszczególne sekcje! Wszystko to jednak wymaga dopracowania w detalach. W tym właśnie pomagają nam Ambasadorzy MCN. Co zasugerowali nam eksperci?

Rada Ambasadorów MCN powstała pod koniec 2016 roku. Zasiada w niej 18 naukowców, specjalistów i pasjonatów, związanych z różnymi dziedzinami wiedzy. Służą nam radą nie tylko podczas projektowania wystaw, ale także są pomostem między centrum nauki a uczelniami. W sierpniu zespół MCN spotkał się z Ambasadorami, aby zaprezentować dotychczasowy dorobek: przedstawić bryłę projektowanego budynku oraz nowy podział na sekcje wystawy stałej, której tematem przewodnim będzie człowiek.

Projektowany od początku podział ekspozycji na pięć stref po warsztatach z ekspertami nauk humanistycznych zyskał nową charakterystykę. Teraz poszczególne wątki mają się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Obecni na spotkaniach naukowcy zgłosili wiele uwag i pomysłów tematów, jakimi można wypełnić poszczególne strefy wystawy. Te ostatnie zyskały nowe robocze opisy:
Człowiek jako jednostka
Człowiek społeczny
Cywilizacja człowieka
Człowiek wobec natury
Człowiek myślący
Ambasadorzy postulowali m.in., aby przedstawić wpływ człowieka na środowisko naturalne oraz sposoby jego ochrony, wyjaśnić w jaki sposób powstają urządzenia, których używamy na co dzień, a także podjąć temat bioniki – czerpania przez człowieka rozwiązań z natury. – Profesorowie zwrócili uwagę, że MCN powinno reprezentować bardzo wysoki poziom merytoryczny, bo głównymi odbiorcami oferty będą uczniowie, którzy jeszcze nie zdecydowali w jakim kierunku będą się kształcić i z jaką dziedziną zwiążą swoją przyszłość – opowiada Piotr Szymański, dyrektor MCN. – Rozbudzanie ciekawości świata to nasza misja – dodaje.
Centrum powinno więc zachęcać do poznawania nauki obiektywnej i aktualnej. Ambasadorzy zasugerowali jakie mogą być potencjalnie interesujące tematy. Zwrócili również uwagę, że do prac nad eksponatami warto zaangażować studentów, szczególnie tych, którzy realizują swoje pasje w kołach naukowych. Możliwe więc, że kolejny tekst o postępie prac nad wystawami będzie dotyczył… konkursu dla studentów.
Return to top of page
Przejdź do treści