Z perspektywy człowieka – tak powstaje wystawa stała | Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Skip links

Z perspektywy człowieka – tak powstaje wystawa stała

Udostępnij

Relacje społeczne i emocjonalne okazały się dla dzieci najciekawsze. Właśnie dlatego pracujemy z ekspertami nauk humanistycznych. Jak wyglądają pierwsze eksponaty MCN? Na razie dowiesz się jak powstają.

O zorientowaniu krakowskiego Centrum Nauki na człowieka świadczą założenia i kierunki rozwoju opracowane w połowie 2016 roku. Właśnie wtedy spośród dwunastu potencjalnych tematów wiodących jako najbardziej atrakcyjny wyłonił się „człowiek”. Temat bardzo pojemy, ale głęboko ukryty w centrach nauki skupionych niemal wyłącznie na naukach ścisłych i technologii. Za sprawą Karoliny Perrin i Beaty Seweryn koncepcja wystawy stałej powoli wypełnia się treścią.
Na początku maja do duetu, który już od kilku miesięcy pracował nad koncepcją wystawy stałej, dołączyła Patrycja Pakońska – specjalistka w zakresie edukacji. Aby pracować w MCN Patrycja przeprowadziła się z Gdańska do Krakowa.
Także od początku maja z działem wystaw współpracuje 13 ekspertów z dziedziny nauk humanistycznych. – Próbujemy ustalić program łącząc różne perspektywy: psychologiczną, socjologiczną, praktyków pedagogiki. Chcemy, aby człowiek był w centrum wystawy – mówi dr hab. Michał Wierzchoń – dyrektor Instytutu Psychologii UJ, jeden z ekspertów.

O tym jak ważna jest perspektywa humanistyczna we współczesnym świecie świadczy lista pożądanych przez pracodawców kompetencji. W zestawieniu opracowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego znajdziemy takie umiejętności jak: rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca, inteligencja emocjonalna, zorientowanie na usługi. Szefowie światowych korporacji, liderzy polityczni i intelektualiści podczas szczytu w Davos zwrócili uwagę na umiejętności miękkie.
Cenił je także Steve Jobs jeden z najbardziej wpływowych wizjonerów przełomu XX i XXI w. Nie ceni ich japoński rząd, który w 2015 roku zasugerował likwidację kierunków humanistycznych na państwowych uczelniach. Pogłoska o śmierci humanistyki jest przesadzona czy przesądzona? Centrum w Krakowie będzie się starało pogodzić dwa światy: nauk ścisłych i humanistycznych, a odpowiedź na powyższe pytanie uczynić udziałem zwiedzających.
Jak zatem powstaje wystawa? – Relacje międzyludzkie były dla nas punktem wyjścia – opowiada Beata Seweryn, specjalista ds. wystaw MCN. Właśnie dlatego do współpracy zaproszeni zostali eksperci. W pierwszej kolejności są to naukowcy zajmujący się zagadnieniami społecznymi. Kolejne warsztaty, które mają doprowadzić do wyłonienia się całościowej koncepcji wystawy, odbędą się już z przedstawicielami nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Konkretne eksponaty powstawać będą również podczas maratonów projektowania (hackathonów).
– To co mi się bardzo podoba to otwartość organizatorów ekspozycji na środowiska naukowe oraz praktyków i to, że ekspozycja będzie wynikiem pracy szerokiego grona osób – mówi dr hab. Przemysław Bąbel z Instytutu Psychologii.
Dr Marta Smagacz-Poziemska z Instytutu Socjologii UJ dodaje, że krakowskie centrum może stać się instytucją stawiającą odważne pytania. Przede wszystkim te, związane z kondycją społeczeństw.
Posłuchaj:
http://krakow.eska.pl/newsy/malopolskie-centrum-nauki-zmieni-nazwe-audio/722949
Zobacz:

Z kim pracujemy?

Dr Jan Argasiński (Zakład Technologii Gier UJ)
Dr Antoni Bartosz (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
Dr hab. Przemysław Bąbel (Instytut Psychologii UJ)
Dr hab. Marta Białecka – Pikul (Instytut Psychologii UJ)
Dr Karolina Byczewska – Konieczny (Instytut Psychologii UJ)
Dr Magdalena Kosno (Instytut Psychologii UJ)
Dr hab. Małgorzata Lisowska – Magdziarz (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ)
Dr Anna Łachowska (Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej)
Marta Rzadkowska (Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie)
Dr Marta Smagacz – Poziemska (Instytut Socjologii UJ)
Dr Maria Świątkiewicz – Mośny (Instytut Socjologii UJ)
Dr Katarzyna Wanat (Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej)
Dr hab. Michał Wierzchoń (Instytut Psychologii UJ)
Return to top of page
Przejdź do treści